Phần mềm Quản lý cán bộ công chức - viên chức

Nhằm hỗ trợ cho các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, ... trên 63 tỉnh thành có điều kiện đưa công nghệ thông tin vào công tác quản lý và điều hành. Chúng tôi đã nghiên cứu và thiết kế nên một cơ sở dữ liệu tổng thể và tiện ích để hỗ trợ cho lãnh đạo, phòng tổ chức cán bộ, phòng hành chính nhân sự một bộ phần mềm để quản lý hồ sơ, cập nhật thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan đến khi nghỉ hưu. Qua đó cán bộ chuyên trách có thể theo dõi toàn bộ hồ sơ và các luồng xử lý tại đơn vị mình tạo các mẫu báo cáo, thống kê trực quan, chi tiết, khoa học.
      Phần mềm hỗ trợ quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trong việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức nhằm mục đích nâng cao hiệu quả trong công việc

Đăng ký dùng thử

Hãy để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ gửi cho bạn bản dùng thử phần mềm hoàn toàn miễn phí.